Huiswerkbegeleiding

Voor een aantal leerlingen uit het voortgezet onderwijs(VMBO/HAVO/VWO) levert het zelfstandig verwerken van het huiswerk weinig problemen op.
Er blijken echter steeds meer leerlingen te zijn die hier wel moeite mee hebben. Wij merken dat er zich om diverse redenen, door de aanhoudende veranderingen in het onderwijs,  op scholen steeds complexere problemen voordoen. Daarnaast zijn internet en  telefoon steeds meer afleidende factoren bij het thuis studeren. In veel gevallen kan huiswerkbegeleiding een oplossing bieden.

Wat doen we vooraf ?

Tijdens een vrijblijvend intakegesprek met ouder(s) en leerling bepalen we of
starten met huiswerkbegeleiding zinvol is.
Als dit het geval is wordt afgesproken of een leerling 3 keer, 4 keer of 5 keer
per week naar ons toekomt. Ook spreken we af op welke dagen van de week
begeleiding zal plaatsvinden en hoe laat wij de leerling die dagen verwachten;
hierbij kunnen we rekening houden met lestijden en hobby’s (bv sporten).

Hoe werkt huiswerkbegeleiding ?

Iedere leerling heeft in de studieruimte zijn eigen werkplek waar hij of zij
aan zijn eigen studie werkt onder begeleiding van docenten.
Er zijn maximaal 12 leerlingen tegelijk in de studieruimte aanwezig met
op dat moment 2 docenten. Er wordt niet hardop gesproken.
Als eerste wordt door de leerling een huiswerkrooster bijgewerkt.
(dit is een agenda op A4-formaat)
Na dit bijwerken wordt er in een aparte ruimte, onder begeleiding van een docent,
meegekeken via het Magister van school. We kijken dan naar het opgegeven
huiswerk en de schoolresultaten. Ook maakt deze docent in dit huiswerkrooster een planning voor grotere hoeveelheden leerstof (overhoringen/proefwerken).
Dit huiswerkrooster zorgt voor zowel leerling als begeleiders voor een goed overzicht van wat wanneer gedaan moet worden. Ook kan worden bepaald in welke volgorde een leerling die dag werkt. Als zich tijdens het studeren bij een vak in de studieruimte  problemen voordoen kan een docent op dat moment hulp bieden (uitleg geven).
Tijdens het begeleiden vindt ook het overhoren van leerwerk en het controleren
van maakwerk plaats. Het aanleren van studievaardigheden speelt bij dit alles
ook een grote rol.

Voor informatie opzoeken en het gebruik van een overhoorprogramma
is  er voor de leerling ook een computer / laptop beschikbaar.
Verder is er bij  iedere tafel in de studieruimte een stopcontact en beschikken we over draadloos internet
(voor een eigen tablet of laptop).

In een logboek worden van iedere leerling door ons de studieresultaten bijgehouden en eventuele bijzonderheden vermeld. Ook noteren we de begin- en eindtijd
van iedere leerling. De gemiddelde studietijd per dag is anderhalf uur; we spreken van gemiddeld omdat deze tijd dagelijks anders kan zijn en mede afhankelijk is van de studieresultaten op dat moment.
In overleg met ouders kan ook voor een vaste studietijd gekozen worden.
Regelmatig bespreken we met de begeleiders iedere leerling afzonderlijk.
Ook nemen wij indien nodig contact met U op via een e-mail of telefoon.
Omgekeerd kunt U ons natuurlijk ook altijd mailen of bellen als er vragen of
opmerkingen zijn. Op verzoek van ouders nemen wij contact op met school.

Samenvattend kunnen we stellen dat huiswerkbegeleiding bedoeld is voor
leerlingen die moeite hebben met hun studie door gebrek aan structuur,
planning, regelmaat of die thuis niet tot zelfstandig studeren komen.