Studiecoaching

Studiecoaching is bedoeld voor leerlingen die vooral moeite hebben met het bewaren van het overzicht bij hun studie. Vaak wordt bij deze leerlingen te laat gestart met het voorbereiden van grote  hoeveelheden leerstof. (proefwerken en schoolexamens) Hierdoor ontstaan dan mindere resultaten en neemt de studiedruk toe.

Hoe werkt studiecoaching ?

De leerling krijgt een huiswerkrooster / studiemap van ons. (dit is een agenda op A4-formaat)  In dit rooster maken we via het magister van school een planning / stappenplan. Verder noteren we in een logboek de behaalde studieresultaten, bespreken deze en geven advies hoe bij ieder vak geleerd kan worden. Ook kan deze coaching prima gecombineerd worden met vakgerichte begeleiding / bijles.

Samenvattend kunnen we stellen dat studiecoaching bedoeld is voor leerlingen die moeite hebben met planning en overzicht.